haraka.men.gov.ma 2025/2024 موقع الحركة الانتقاليةموقع الحركة الانتقالية 2024 haraka.men.gov.ma
 الوطنية الجهوية والمحلية، والذي يمكن الأساتذة والمديرين وأطر التدبير 
من تعبئة طلبهم بشكل إلكتروني وفق الطريقة الجديدة.

تعليقات